Kahalagahan ng pamilya

Hindi lamang pamahalaan ang nagtatayo ng bansa, kundi pati na rin ang bawat miyembro ng pamilya.

Mga Sanaysay Tungkol sa Pamilya (5 Sanaysay)

Sign up to our newsletter! Sa lahat ng nararanasan ko, ang aking pamilya ang siyang aking nagiging sandigan.

KAHALAGAHAN NG PAMILYA

Bagaman, kasama ito sa Kahalagahan ng pamilya pangunahing elemento upang magkaroon ng sapat na edukasyon, ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating araw-araw na pamumuhay ang siya pa ring dapat na piliting maabot. Sa loob ng unang 3 o 4 na taon, natutunan ng mga sanggol ang ilang mga pangunahing mga gawi mula sa mga Kahalagahan ng pamilya, mga kapatid na babae o mga kapatid na lalaki.

Hindi sa paraang natatakot ako.

Kahalagahan ng Pamilya

Panahon na upang ituring ang pamilya bilang isang kasangkapan upang maalis ang katiwalian, gutom, hindi pagkakapantay-pantay, krimen at galit sa ating lipunan.

Ano ang ibinibigay ng pamilya na tunay na nakatutulong sa isang indibidwal upang mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa pakikipagkapwa? Share on Tumblr Pamilya sa Islam Ang Pamilya ay isang mahalagang bahagi ng Islam, at lahat ng bahagi ng isang pamilya ay binibigyan ng karampatang halaga — mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, sa mga asawa hanggang sa mga kamag-anak at kaibigan.

Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan at pormal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Sa ikapitong araw ng pagsilang, isang pangrelihiyong pag-aalay ng pagkatay ng hayop ang isinasagawa at ang ulo ng sanggol ay aahitan, ang katumbas na timbang ng buhok sa halaga ng pilak ay ibibigay sa kawanggawa.

Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak. Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya. Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.

Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya. Kung pagpipiliin ako kung relasyon o pamilya, mas pipiliin ko ang pamilya. Proteksyon at Seguridad Ang pamilya ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pag-ibig, suporta, patnubay, at isang balangkas ng mahahalagang saloobin ng bawat isa sa mga miyembro nito.

Ano ang kahalagahan ng wika sa ating mga Pilipino? Dahil alam natin na lagi lang sila nandiyan. Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang.

Mainam na tingnan natin ang kaugnayan ng mabuting pamamahala sa pamilya at lipunan. Sila ang nagbigay sakin ng pagmamahal.

Mga Halimbawa ng Talumpati Tungkol sa Pamilya (3 Talumpati)

Sa maagang mag-asawa, ituro nyo sana sa inyong mga anak ang tama at hindi ang gawing kinalakhan nyo. Bilang pagsunod sa tradisyong ito, si Mary Kief ay nagpasyang panatilihin ang kanyang apelyido pagkatapos ng kasal ng walang anumang pagtutol mula sa kanyang asawa.

Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Pati nagkakaroon pa tayo ng global warming dahil sa pagsunog ng mga fossil fuels na nagging sanhi ng pagkasira n gating ozone layer. Sa ganitong paraan, ang Islam ay nagsisikap na panatilihing buhay ang diwa ng kasal: Mula sa pagkabata, nakaugalian bumangon sa pagsikat ng araw sa umaga.

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama.Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya.

Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa. Magpadrowing sa bawat anak ng isang larawan ng mga miyembro ng pamilya na gumagawa ng isang gawain na gusto ninyong gawin nila, tulad ng pagdarasal ng pamilya o pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

Idispley ang. Madaming layunin ang pamilya, isa na dito ang pangalagaan ang kanilang mga anak at bawat miyembro nito. Layunin ng isang pamilya ang matugunan ang pangangailangan ng lahat sapagkat sila ang bumubuo sa isang komunidad.

Ang kahalagahan ng pamilya ay tunay na pag-ibig at pagkakaroon ng isang taong laging naroon para sa iyo, maging sa magagandang panahon o kapag nakaranas ng kasamaang palad.

Sa loob ng pamilya, mayroong pag-unawa, pag-asa, ginhawa, payo, moralidad, mithiin, at pananampalataya. Narito ang mga kahalagahan ng ekonomiks bilang mag aaral, parte ng pamilya at sa lipunan. (Tingnan ang link na ito para matutunan ang kahulugan ng ekonomiks: Ano ang Kahulugan ng Ekonomiks - ultimedescente.com) Kung isa isahin ang mga kahalagahan ng ekonomiks, n arito ang 10 kahalagahan ng ekonomiks o kahalagahan /5(13).

Ang kahalagan ng pamilya ay mahalaga sapagkat dito nag uumpisa at dito hinuhubog ang isang pagkatao ng bawat isa. Ito ang sandigan ng bawat isa sa twing may problema at dito rin humuhugot ng lakas ng loob ang bawat isa kapag may dumadating na problema.

Download
Kahalagahan ng pamilya
Rated 0/5 based on 35 review